Behandeling bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg

Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg / De Buitenpsycholoog Brabant is een kleinschalige praktijk binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), wat inhoudt dat gewerkt wordt met kortdurende, doelgerichte behandelingen op maat. De behandelingen zijn gericht op het verminderen van je klachten, het vergroten van je vaardigheden om met klachten, problemen of moeilijkheden om te gaan, en weer op eigen kracht verder te kunnen na afronding van de behandeling.

Natuurlijk werk ik met bewezen effectieve (evidence-based) behandelmethoden. Daarbij vind ik het ook belangrijk om oog te hebben voor jou als persoon en jouw omstandigheden. Dit maakt dat ik goed en betrokken kan aansluiten bij jou als cliënt.

Behandelingen

Je kunt bij mij terecht voor verschillende soorten behandelingen; klik hieronder op de groene tekstbuttons om er meer over te lezen. De foto’s heb ik zelf gemaakt en zijn ook terug te vinden op mijn instagram ‘De Buitenpsycholoog Brabant’.

ROM

Ik vraag iedere cliënt aan het begin en einde van een behandeltraject een ROM-vragenlijst over de klachten/symptomen in te vullen. De uitslagen daarvan worden besproken en geven extra informatie over de behandeling.

eHealth

Ik bied ook eHealth consulten aan, naar wens en behoefte. Ik maak daarvoor gebruik van Evie, een beveiligd platform voor eHealth.

Afronden en nazorg

Behandelingen in de GBGGZ zijn kort en klachtgericht, dus zo ga ik ook te werk in mijn praktijk. Er wordt concreet en efficiënt gewerkt aan de behandeldoelen. De afronding van een behandeling is daarom iets waar naartoe gewerkt wordt en nooit als een verrassing komt. Mocht je als cliënt nazorg nodig hebben, dan proberen we dat samen tijdens het behandeltraject al te gaan regelen. 

Crisis

In geval van crisis en hoge psychische nood, zoals suïcidaliteit of andere hevige psychische/psychiatrische klachten, waarbij acute zorg nodig is, dien je zelf (evt. met steun van iemand uit je omgeving) contact op te nemen met de huisarts (binnen kantooruren) of huisartsenpost (buiten kantooruren): CHP Centrale Huisartsenpost Midden-Brabant, Lage Witsiebaan 2A, Tilburg, tel. 085-5360300.

Is er sprake van suïcidaliteit, dan is het heel erg belangrijk dat je je goed laat helpen. Er is 24/7 goede hulp voorhanden, je hoeft het niet alleen te doen. Naast de eigen huisarts en huisartsenpost, kun je ook een beroep doen op 113, door te bellen op nr. 113 en/of te chatten op 113.nl. Ook naasten van mensen met suïcidaliteit kunnen daar terecht. Suïcidaliteit is meestal een ernstig symptoom van een psychische aandoening, die goed te behandelen is. Ik zeg altijd: als je hevige pijn aan je lichaam hebt, zoek je ook hulp bij een arts als pijnstilling of andere dingen onvoldoende helpen; als je hevige psychische pijn hebt, zoals bij suïcidaliteit, is dat net zo en mag je ook een beroep doen op de zorg. Juist omdat goede behandelingen echt voor beterschap zorgen.

Waarneming

Waarneming is alleen van toepassing tijdens mijn (langere) vakanties, zoals de zomervakantie. Cliënten worden daarvan tijdig en zorgvuldig op de hoogte gebracht.