Aanmelden bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg

Je kunt je aanmelden bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg zodra je een geldige verwijsbrief hebt voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Je huisarts is meestal de verwijzer. Op de verwijsbrief moet staan dat het om een GBGGZ-verwijzing gaat én er moet een ‘vermoedelijke DSM-V-diagnose’ in vermeld staan. De verwijzer weet dit vaak goed. Ook mag de verwijsbrief niet ouder zijn dan een aantal maanden. Heb je nog geen GBGGZ-verwijsbrief, dan kun je je helaas nog niet aanmelden. Ga dan eerst langs bij je huisarts.

Mocht je door de huisarts verwezen zijn naar de Specialistische GGZ, dan kun je je helaas niet bij mij aanmelden, omdat ik geen SGGZ-zorg bied.

Telefonisch aanmelden

Je kunt je telefonisch aanmelden via 06 – 365 234 60. Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur. De kans is groot dat ik in gesprek ben met een cliënt terwijl je belt. Spreek dan graag je naam, telefoonnummer en eventueel je vraag in, dan bel ik zo snel mogelijk terug. Op woensdagen ben ik niet altijd bereikbaar. Ook dan kun je mijn voicemail inspreken, zodat ik later kan terugbellen. Ik probeer altijd op dezelfde dag, maar zeker binnen 24 uur terug te bellen.

Coronamaatregelen: Op de homepage lees je hoe we er samen voor zorgen dat de afspraken in de praktijk veilig kunnen doorgaan.

Aanmelden bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg, praktijk voor GBGGZ van GZ-psycholoog Rian van Leuken in Tilburg

Wachttijd: aanmeldstop

De wachttijd tot intake is langer dan 12 weken en daarom is er nu een aanmeldstop; je kunt je helaas nu niet aanmelden (bijgewerkt op 24-03-2023). Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een (andere) zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. treeknormen).

Intake

Na het telefonisch aanmeldgesprek spreken we een datum en tijd af voor een intakegesprek van 60 minuten. De actuele wachttijd wordt gepubliceerd op de homepage van deze website en tijdig bijgewerkt. Bij het intakegesprek zijn de volgende zaken noodzakelijk:

1 – Een geldig identiteitsbewijs (b.v. paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

2 – Je zorgverzekeringspas

3 – Een geldige verwijsbrief, mocht je die op papier hebben gekregen van de verwijzer. Als de verwijzer je verwijsbrief al digitaal aan mijn praktijk heeft verstuurd, dan is een papieren verwijsbrief uiteraard niet nodig.

Tijdens het intakegesprek nemen we samen de Behandelovereenkomst door en ondertekenen we die. In dit document staan de belangrijkste details over de gang van zaken binnen de praktijk, je rechten, de kosten en dergelijke. De Behandelovereenkomst geldt direct vanaf het eerste gesprek; vanaf de intake gaan we namelijk ‘een behandelovereenkomst met elkaar aan’. Zie rijksoverheid.nl voor extra informatie over deze Wet WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

Als bij de intake blijkt dat er inderdaad een positieve indicatie is voor GBGGZ-behandeling, dan plannen we de eerste behandelgesprekken in. Tussen de intake en de start van de behandeling is er normaal gesproken geen wachttijd.

Behandeling

Op basis van het intakegesprek en jouw klachten en hulpvraag stel ik een behandelplan op. Hierin staan de belangrijkste klachten, de behandeldoelen en de indicatie ‘zorgproduct’ (zie ook bij ‘tarieven en vergoeding’ de uitleg over de zorgproducten. Dit behandelplan bespreken we tijdens het tweede (soms bij het derde) gesprek en ondertekenen we ook weer samen.

De duur van de behandelgesprekken is 45 minuten gesprekstijd.

Het kan zijn dat je de behoefte hebt om een naaste mee te nemen naar een of meerdere behandelgesprekken, of dat ik voorstel om dit te doen. Dan kan dat natuurlijk; dit doen we in goed overleg en alleen met jouw toestemming. Bij EMDR-behandelingen kan dit niet, omdat de aanwezigheid van een derde persoon in de behandelkamer te veel zou afleiden of invloed kan hebben op het ondergaan van de EMDR. Mocht je wel graag een bekende in de buurt willen hebben, dan mag diegene wachten in de wachtkamer of buiten.

Wachttijd te lang?

Vind je de wachttijd te lang, dan kun je contact opnemen met mijn praktijk zodat ik je bijvoorbeeld kan doorverwijzen naar een collega. Of je kunt jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een andere psycholoog een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen hebben afgesproken.