Aanmelden bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg

Je kunt je aanmelden bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg zodra je een geldige verwijsbrief hebt voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Je dient je telefonisch aan te melden via 06-365 234 60. Gaat de verwijzing via Zorgdomein? Dan is het toch nodig om je telefonisch aan te melden.

Je huisarts is meestal de verwijzer. De verwijzer moet hebben ingeschat dat een GBGGZ-behandeling, en niet een SGGZ-behandeling, geïndiceerd is. Op de verwijsbrief moet staan dat het om een GBGGZ-verwijzing gaat én er moet een ‘vermoedelijke DSM-V-diagnose’ in vermeld staan. De verwijzer weet dit vaak goed. Ook mag de verwijsbrief niet ouder zijn dan negen maanden.

Heb je nog geen GBGGZ-verwijsbrief? Dan kun je je helaas nog niet aanmelden. Ga dan eerst langs bij je huisarts.

Ben je door de huisarts verwezen naar de Specialistische GGZ? Dan kun je je helaas niet aanmelden, omdat ik geen SGGZ-zorg bied.

Telefonisch aanmelden

Je kunt je tijdens kantooruren telefonisch aanmelden via 06 365 234 60.

Mogelijk ben ik in gesprek met een cliënt terwijl je belt. Spreek dan graag de voicemail in, dan bel ik zo snel mogelijk terug. Ik probeer altijd op dezelfde dag, maar zeker binnen 24 uur terug te bellen.

Tussen aanmelden en intake

Na het telefonisch aanmeldgesprek ontvang je van mij een mail met uitgebreide informatie. Ook ontvang je enkele dagen voor de intake een ROM-vragenlijst. Die vragenlijst vul je in voordat het intakegesprek plaatsvindt. De resultaten komen rechtstreeks in je dossier en bespreken we tijdens de intake.

Zolang je nog niet op intake bent geweest, val je onder de zorg van je huisarts/verwijzer.

Aanmelden bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg, praktijk voor GBGGZ van GZ-psycholoog Rian van Leuken in Tilburg

Wachttijd

De wachttijd tot intake is 5 weken (bijgewerkt op 01-10-2023). Vind je de wachttijd te lang? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar en vraag om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een (andere) zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en zodat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start, volgens de zogenoemde treeknormen.