Kosten en vergoeding

Sinds 1-1-2022 geldt landelijk het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit heeft gevolgen voor de manier van declareren en ook een aantal andere punten zijn voor jou als cliënt belangrijk. Meer informatie vind je op de website van de LVVP.

Behandelingen binnen de GBGGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dus geen aanvullende verzekering nodig. Maar niet alle soorten klachten worden vergoed en als de praktijk geen contract heeft met je zorgverzekeraar, wordt niet altijd 100% van het bedrag vergoed. Ook verrekent de zorgverzekeraar de behandelkosten eerst met het wettelijk eigen risico. LET OP: informeer voor de zekerheid vooraf bij je zorgverzekeraar of je de behandeling vergoed krijgt, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Basisvoorwaarden voor vergoeding van je behandeling

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan deze voorwaarden:

● Verwijzing: je hebt een verwijsbrief van de huisarts of een andere arts nodig. De verwijsbrief moet aan deze regels voldoen: de datum van verwijzing ligt vóór de datum van de intake en mag niet ouder zijn dan negen maanden; in de verwijsbrief moet staan dat het een verwijzing voor de GBGGZ is en de verwijzer moet een ‘vermoedelijke DSM-V-diagnose’ hebben vermeld in de verwijsbrief.
● Vermoedelijke DSM-V-diagnose: de huisarts/verwijzer mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een DSM-V-diagnose. De DSM-V is een handboek voor psychische aandoeningen. In de intake zal blijken of er inderdaad sprake is van een DSM-V-diagnose.

Om te weten OF en HOE je behandeling wordt vergoed, zijn 2 punten belangrijk:
1. OF je behandeling wordt vergoed, hangt af van de vraag of je klachten (diagnose) onder ‘verzekerde zorg’ of ‘onverzekerde zorg’ vallen.
2. HOE je behandeling wordt vergoed, hangt af van de vraag of de praktijk een contract heeft met je zorgverzekeraar.

1. Er zijn 2 mogelijkheden bij de vraag OF je behandeling wordt vergoed:

● Valt de diagnose onder ‘verzekerde zorg’, dan wordt de behandeling WEL vergoed (met uitzondering van je wettelijk eigen risico).

● Valt de diagnose onder ‘onverzekerde zorg’ óf kan er geen diagnose worden gesteld, dan wordt de behandeling NIET vergoed. Je kunt dan wel in behandeling komen, maar zult het dan volledig zelf moeten betalen, rechtstreeks aan de praktijk. Dit heet OVP/OZP (‘overig zorgproduct’). Hiervoor geldt het OVP-/OZP-tarief, het maximum tarief bij ‘onverzekerde zorg’ wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het verschil tussen ‘verzekerde zorg’ en ‘onverzekerde zorg’:

● Bij ‘verzekerde zorg’ gaat het om diagnosen zoals angst-, paniek-, stemmingsstoornissen, trauma-gerelateerde klachten/PTSS, e.d.
● Bij ‘onverzekerde zorg’ gaat het om klachten/diagnosen zoals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen, aanpassingsproblemen, enkelvoudige fobieën (hoogtevrees, angst voor dieren, vliegangst, braakfobie e.d.) én om klachten waarbij geen diagnose kan worden gesteld.

2. Er zijn 2 mogelijkheden bij de vraag HOE je behandeling wordt vergoed:

● Heeft de praktijk WEL een contract met je zorgverzekeraar, dan gaat de factuur na een consult rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Deze vergoedt de kosten aan de praktijk en verrekent het eigen risico met jou.
● Heeft de praktijk GEEN contract met je zorgverzekeraar, dan gaat de factuur na een consult naar jouzelf, waarbij je de praktijk rechtstreeks betaalt, en je de factuur indient bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van welke polis je precies hebt, wordt de behandeling voor een bepaald percentage (tot 100%) vergoed. Dit kan bijvoorbeeld 70% zijn; in dat voorbeeld betaal je 30% zelf. De percentages kunnen verschillen per zorgverzekeraar en worden genoemd in de polis die je hebt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit goed uit te zoeken en je hiervan bewust te zijn, voordat er kosten worden gemaakt.

LET OP:

-de kosten gaan direct in bij het eerste intakegesprek.

-per 01-01-2024 neem ik géén cliënten meer in behandeling van zorgverzekeraars waarmee ik géén contract heb. 

-bovenstaande uitleg geldt dus NIET als er sprake is van een diagnose onder ‘onverzekerde zorg’ of als er geen diagnose kan worden gesteld. In dat geval betaal je altijd de kosten 100% zelf en wordt er niets vergoed.

Vergoedingen door zorgverzekeraars in 2024

De praktijk heeft in 2024 een contract met:

 VGZ (labels: VGZ, Univé, Zekur, IZA, UMC, IZZ).

● Zilveren Kruis (labels: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland).

ASR (labels: a.s.r. en Ditzo).

Menzis (labels: Menzis, Anderzorg).

LET OP: ik neem in 2024 géén cliënten aan van zorgverzekeraars waarmee ik géén contract heb; i.v.m. de administratieve last en het financieel risico. De praktijk heeft in 2024 GÉÉN contract met:

CZ (labels CZ, OHRA, Nationale Nederlanden).

DSW.

Salland/ENO.

Caresq.

OWM Zorg en Zekerheid.