Kosten en vergoeding

Behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dus geen aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Maar niet alle soorten klachten worden vergoed en als de praktijk geen contract heeft met je zorgverzekeraar, wordt niet altijd 100% van het bedrag vergoed. Ook verrekent de zorgverzekeraar de behandelkosten eerst met het wettelijk eigen risico. Ik probeer de kosten en vergoedingen hier zo overzichtelijk mogelijk uit te leggen. Heb je toch vragen, neem dan gerust contact met mij op. 

LET OP: informeer voor alle zekerheid van tevoren bij je zorgverzekeraar of je de behandeling vergoed krijgt. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Basisvoorwaarden voor vergoeding van je behandeling

Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet worden voldaan aan deze voorwaarden:


● Verwijzing: je hebt een verwijsbrief van de huisarts of een andere arts. De verwijsbrief moet aan een paar regels voldoen. De datum van verwijzing ligt vóór de datum van het intakegesprek en mag niet ouder zijn dan negen maanden. Ook moet in de verwijsbrief staan dat het een verwijzing voor de GBGGZ is. Als de verwijzer heeft ingeschat dat je een SGGZ-behandeling nodig hebt, kun je niet bij mij aangemeld worden.

● Vermoedelijke DSM-V-diagnose: de huisarts/verwijzer mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een DSM-V-diagnose. De DSM-V is een handboek voor psychische aandoeningen. In de intake zal blijken of er inderdaad sprake is van een DSM-V-diagnose.

Om te weten OF en HOE je behandeling wordt vergoed, zijn 2 punten belangrijk:

1. OF je behandeling wordt vergoed, hangt af van de vraag of je klachten (diagnose) onder ‘verzekerde zorg’ of ‘onverzekerde zorg’ vallen.
2. HOE je behandeling wordt vergoed, hangt af van de vraag of de praktijk een contract heeft met je zorgverzekeraar.

Het verschil tussen ‘verzekerde zorg’ en ‘onverzekerde zorg’:


● Bij ‘verzekerde zorg’ gaat het om diagnosen zoals angst-, paniek-, stemmingsklachten/-stoornissen, trauma-gerelateerde klachten zoals PTSS, maar ook veel andere diagnosen.
● Bij ‘onverzekerde zorg’ gaat het om klachten/diagnosen zoals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen, aanpassingsproblemen, enkelvoudige fobieën (b.v. hoogtevrees, angst voor bepaalde dieren, vliegangst, braakfobie) en dergelijke; én om klachten waarbij geen diagnose kan worden gesteld.

Er zijn 2 mogelijkheden bij de vraag OF je behandeling wordt vergoed:


● Valt de diagnose onder ‘verzekerde zorg’, dan wordt de behandeling WEL vergoed (met uitzondering van je wettelijk eigen risico).
● Valt de diagnose onder ‘onverzekerde zorg’ óf kan er geen diagnose worden gesteld, dan wordt de behandeling NIET vergoed. Je kunt dan wel in behandeling komen, maar zult het dan volledig zelf moeten betalen. Dit heet OVP/OZP (‘overig zorgproduct’). Hiervoor geldt het OVP-/OZP-tarief, het maximum tarief bij ‘onverzekerde zorg’ wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Er zijn 2 mogelijkheden bij de vraag HOE je behandeling wordt vergoed:

● Heeft de praktijk WEL een contract met je zorgverzekeraar, dan gaat de factuur na een consult rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Deze vergoedt de kosten aan de praktijk en verrekent het eigen risico met jou.
● Heeft de praktijk GEEN contract met je zorgverzekeraar, dan gaat de factuur na een consult naar jouzelf, waarbij je de praktijk rechtstreeks betaalt, en je de factuur indient bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van welke polis je precies hebt, wordt de behandeling voor een bepaald percentage (tot 100%) vergoed. Dit kan bijvoorbeeld 70% zijn.

LET OP: dit laatste geldt dus NIET als er sprake is van een diagnose onder ‘onverzekerde zorg’ of als er geen diagnose kan worden gesteld. In dat geval betaal je de kosten 100% zelf en wordt er niets vergoed.

LET OP: de behandeling gaat direct in bij het eerste gesprek; vanaf het intakegesprek zijn er dus al kosten aan verbonden.

Vergoedingen door zorgverzekeraars in 2023 en 2024

De praktijk heeft in 2023 een contract met:

 VGZ (labels VGZ, Univé, Zekur, IZA, UMC)

 CZ (labels CZ, OHRA en Nationale Nederlanden)

 Zilveren Kruis (labels Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland)

 Menzis (labels Menzis en Anderzorg)

 ASR (labels: a.s.r. en Ditzo)

 OWM Zorg en Zekerheid

 ENO

 

De praktijk heeft in 2023 géén contract met:

 DSW (labels: DSW, inTwente, StadHolland)

 Caresq

Contracten in 2024

De praktijk heeft in 2024 een contract met:

 VGZ (labels VGZ, Univé, Zekur, IZA, UMC).

● Zilveren Kruis (labels Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland).

<lijst wordt nog aangevuld, de contractering loopt, update 23-09-2023>

 

De praktijk heeft in 2024 géén contract met:

Caresq