Intake

Meenemen naar de intake

Na het telefonisch aanmeldgesprek spreken we een datum en tijd af voor een intakegesprek van 60 minuten. Bij het intakegesprek is het vanuit de zorgverzekeraar verplicht om de volgende zaken mee te nemen:

1 – Een geldig identiteitsbewijs (b.v. paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

2 – Je zorgverzekeringspas of -app.

3 – De originele, geldige verwijsbrief.

Tijdens het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek nemen we samen de Behandelovereenkomst door en ondertekenen we die. In dit document staan de belangrijkste details over de gang van zaken binnen de praktijk, je rechten, de kosten en dergelijke. De Behandelovereenkomst geldt direct vanaf het eerste gesprek; vanaf de intake gaan we namelijk ‘een behandelovereenkomst met elkaar aan’. Op rijksoverheid.nl staat extra informatie over deze Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Het doel van het intakegesprek is om je beter te leren kennen en meer te weten te komen over jouw klachten. Ook bespreken we je ROM-resultaten. Dat zijn de uitkomsten van een digitale vragenlijst die ik je via het cliëntenportaal voorafgaand aan de intake heb gemaild. Zo vorm ik mij een eerste beeld van een mogelijke diagnose en de beste behandeling.

Sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) ben ik verplicht de Zorgvraagtypering te bepalen. Lees in de folder Zorgprestatiemodel (pdf) wat dit betekent voor jou als cliënt. Bij de intake bepaal je zelf of je toestemming geeft om de Zorgvraagtypering in te laten sturen naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als je daar bezwaar tegen hebt, gebruiken we een privacyverklaring en stuur ik de Zorgvraagtypering niet in.

Indicatie GBGGZ

Als bij de intake blijkt dat er inderdaad een positieve indicatie is voor GBGGZ-behandeling, dan plannen we de eerste behandelgesprekken in. Tussen de intake en de start van de behandeling is er normaal gesproken geen wachttijd.

Blijkt bij de intake dat er sprake is van een indicatie voor Specialistische GGZ-zorg (SGGZ), dan kan ik je helaas niet helpen en verwijs ik je terug naar de verwijzer. Op de homepage lees je daar meer over.