EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing ofwel EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode voor de verwerking van traumatische, schokkende en ingrijpende gebeurtenissen, zoals ongevallen, medische trauma’s (bijvoorbeeld traumatische bevallingen of ingrijpende ziektes), verlieservaringen, geweldsincidenten, seksueel misbruik, natuurrampen en dergelijke. Het wordt ook gebruikt bij de behandeling van zelfbeeldproblematiek.

EMDR is een klachtgerichte behandeling waarbij de traumatische ‘lading’ van de herinnering(sbeeld)en aan het trauma wordt teruggebracht naar nul. Het haalt niet de herinnering zelf weg, maar verwijdert als het ware de spanning die door de herinnering(sbeelden) telkens terugkomt. Na een succesvolle EMDR therapie kun je dan zonder die akelige spanning aan de herinnering denken en zullen trauma-klachten zoals nachtmerries, herbelevingen en schrikachtigheid verdwijnen.

EMDR is een therapie die u tijdens de behandelsessies ondergaat. In mijn praktijk maak ik gebruik van de EMDR-lichtbalk. Zie voor meer informatie en voorbeeldfilmpjes emdr.nl.