Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy ofwel ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen (‘ongemak’) stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen.

ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om je vaardigheden om daarmee om te gaan, te vergroten. Het doel hiervan is om ondanks het ‘ongemak’ een voor jezelf zo waardevol mogelijk leven te kunnen leiden.

ACT is een actieve therapie waarbij je oefeningen mee krijgt om in uw eigen situatie veel mee te oefenen. Het succes van de therapie wordt grotendeels bepaald door het uitvoeren van deze oefeningen.