Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie ofwel CGT is een therapievorm die voor vele soorten klachten wordt gebruikt. Het is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de klachten in stand houden, besproken en behandeld.

CGT is een actieve therapie waarbij je oefeningen mee krijgt om in je eigen situatie veel mee te oefenen. Het succes van de therapie wordt grotendeels bepaald door het uitvoeren van deze oefeningen, b.v. gedragsexperimenten of gedachte-oefeningen. Zie voor meer informatie cognitievegedragstherapie.nl.