Tarieven en vergoedingen Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg

Behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ worden voor volwassenen vanaf 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt dus geen aanvullende verzekering nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Maar niet alle soorten klachten worden vergoed en als de praktijk geen contract heeft met je zorgverzekeraar, wordt niet altijd 100% van het bedrag vergoed. Ik probeer dit op mijn website zo overzichtelijk mogelijk uit te leggen. Heb je toch vragen, neem dan gerust contact met mij op.

LET OP: informeer voor alle zekerheid van tevoren bij je zorgverzekeraar of je de behandeling vergoed krijgt. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Basisvoorwaarden voor vergoeding van je behandeling

Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet worden voldaan aan deze voorwaarden:

 Verwijzing: je hebt een verwijzing van de huisarts of een andere arts, bijvoorbeeld een revalidatiearts. De verwijzing is afgegeven voordat de behandeling start, dus voorafgaand aan de intake. De verwijsbrief moet aan een paar regels voldoen. De datum van verwijzing ligt vóór de datum van het intakegesprek en mag niet ouder zijn dan zoveel maanden. Ook moet in de verwijsbrief staan dat het een verwijzing voor de GBGGZ is.

 DSM-diagnose: de huisarts/verwijzer mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een DSM-diagnose. De DSM is een handboek voor psychische aandoeningen. Vanuit de intake zal blijken of er inderdaad sprake is van een DSM-diagnose.

Om te weten OF en HOE je behandeling wordt vergoed, zijn 2 punten belangrijk:

1. OF je behandeling wordt vergoed, hangt af van de vraag of je klachten (diagnose) onder ‘verzekerde zorg’ of ‘onverzekerde zorg’ vallen.
2. HOE je behandeling wordt vergoed, hangt af van de vraag of de praktijk een contract heeft met je zorgverzekeraar.

Het verschil tussen ‘verzekerde zorg’ en ‘onverzekerde zorg’:

 Bij ‘verzekerde zorg’ gaat het om diagnosen zoals angst-, paniek-, stemmingsklachten/-stoornissen, trauma-gerelateerde klachten zoals PTSS, maar ook veel andere diagnosen.
● Bij ‘onverzekerde zorg’ gaat het om klachten/diagnosen zoals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen, aanpassingsproblemen, enkelvoudige fobieën (b.v. hoogtevrees, angst voor bepaalde dieren, vliegangst, braakfobie) en dergelijke; én om klachten waarbij geen diagnose kan worden gesteld.

Er zijn 2 mogelijkheden bij de vraag OF je behandeling wordt vergoed:

 Valt de diagnose onder ‘verzekerde zorg’, dan wordt de behandeling WEL vergoed (met uitzondering van je wettelijk eigen risico).
● Valt de diagnose onder ‘onverzekerde zorg’ óf kan er geen diagnose worden gesteld, dan wordt de behandeling NIET vergoed. Je kunt dan wel in behandeling komen, maar zult het dan volledig zelf moeten betalen. Dit heet OVP/OZP (‘overig zorgproduct’). Hiervoor geldt het OVP-/OZP-tarief. Het maximum tarief bij ‘onverzekerde zorg’ zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bedraagt in 2022 € 120,99 voor een consult van 45-60 min. en € 143,71 voor een consult van 60-75 min.

Er zijn 2 mogelijkheden bij de vraag HOE je behandeling wordt vergoed:

 Heeft de praktijk WEL een contract met je zorgverzekeraar, dan gaat de factuur na een consult rechtstreeks naar je zorgverzekeraar. Deze vergoedt de kosten aan de praktijk en verrekent het eigen risico met jou.
● Heeft de praktijk GEEN contract met je zorgverzekeraar, dan gaat de factuur na een consult naar jouzelf, waarbij je de praktijk rechtstreeks betaalt, en je de factuur indient bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van welke polis je precies hebt, wordt de behandeling voor een bepaald percentage (tot 100%) vergoed.

LET OP: dit geldt dus NIET als sprake is van een diagnose onder ‘onverzekerde zorg’ of als er geen diagnose kan worden gesteld. In dat geval betaal je de kosten 100% zelf en wordt er niets vergoed.

LET OP: de behandeling gaat direct in bij het eerste gesprek; vanaf het intakegesprek zijn er dus al kosten aan verbonden.

Vergoedingen door zorgverzekeraars in 2022

De praktijk heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract in 2022 (update 15-02-2022):

 CZ (labels CZ, OHRA en Nationale Nederlanden)
 VGZ (labels: VGZ, IZA, UMC, Univé Zorg)
 Zilveren Kruis (labels: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, Achmea)
 Menzis (labels: Menzis en Anderzorg)
 a.s.r. (labels: a.s.r. en Ditzo)
 DSW (labels: DSW, inTwente, StadHolland)
 Zorg en Zekerheid
 ENO

Vergoedingen door zorgverzekeraars in 2023

De praktijk heeft in 2023 een contract met <definitief per 11-11-2022>:

-VGZ (labels VGZ, Univé, Zekur, IZA, UMC).

-CZ (labels CZ, OHRA en Nationale Nederlanden).

-Zilveren Kruis (labels Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland).

-Menzis (labels Menzis en Anderzorg).

-ASR (labels: a.s.r. en Ditzo)

-OWM Zorg en Zekerheid.

-ENO.

 

De praktijk zal in 2023 GÉÉN contract hebben met <definitief per 11-11-2022>:

-DSW (labels: DSW, inTwente, StadHolland).

-Caresq.