Behandelingen bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg

Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg is een kleinschalige praktijk binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), wat inhoudt dat gewerkt wordt met kortdurende, doelgerichte behandelingen op maat.

De behandelingen zijn gericht op het verminderen van je klachten, het vergroten van je vaardigheden om met klachten, problemen of moeilijkheden om te gaan, en weer op eigen kracht verder te kunnen na afronding van de behandeling.

Uiteraard werk ik met bewezen effectieve (‘evidence based’) behandelmethoden, maar daarbij vind ik het ook belangrijk om oog te hebben voor de persoon in kwestie en zijn/haar omstandigheden. Dit maakt dat ik goed en betrokken kan aansluiten bij mijn cliënten.

Je kunt bij mij terecht voor verschillende soorten behandelingen.

Behandelingen bij Psychologiepraktijk Van Leuken Tilburg helpen jou weer op weg.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve Gedragstherapie ofwel CGT is een therapievorm die voor vele soorten klachten wordt gebruikt. Het is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de klachten in stand houden, besproken en behandeld. CGT is een actieve therapie waarbij je oefeningen mee krijgt om in uw eigen situatie veel mee te oefenen. Het succes van de therapie wordt grotendeels bepaald door het uitvoeren van deze oefeningen, b.v. gedragsexperimenten of gedachte-oefeningen. Zie voor meer informatie cognitievegedragstherapie.nl.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy ofwel ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen (‘ongemak’) stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om je vaardigheden om daarmee om te gaan, te vergroten. Het doel hiervan is om ondanks het ‘ongemak’ een voor jezelf zo waardevol mogelijk leven te kunnen leiden.

Ook ACT is een actieve therapie waarbij je oefeningen mee krijgt om in uw eigen situatie veel mee te oefenen. Het succes van de therapie wordt grotendeels bepaald door het uitvoeren van deze oefeningen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing ofwel EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode voor de verwerking van traumatische, schokkende en ingrijpende gebeurtenissen, zoals ongevallen, medische trauma’s (bijvoorbeeld traumatische bevallingen of ingrijpende ziektes), verlieservaringen, geweldsincidenten, seksueel misbruik, natuurrampen en dergelijke.

EMDR is een klachtgerichte behandeling waarbij de traumatische ‘lading’ van de herinnering(sbeeld)en aan het trauma wordt teruggebracht naar nul (neutraal wordt gemaakt). Het haalt niet de herinnering zelf weg, maar verwijdert als het ware de spanning die door de herinnering(sbeelden) telkens terugkomt. Na een succesvolle EMDR therapie kun je dan zonder die akelige spanning aan de herinnering denken en zullen trauma-klachten zoals nachtmerries, herbelevingen en schrikachtigheid verdwijnen.

EMDR is een therapie die u tijdens de behandelsessies ondergaat. In mijn praktijk maak ik gebruik van de EMDR-lichtbalk. Zie voor meer informatie en voorbeeldfilmpjes emdr.nl.